ဗုဒၶသာသနံ စိရံတိ႒တု/
­
12 05, 2017

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အဘိဓမၼာ တတိယဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ား – ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ)

By |May 12th, 2017|ဆရာေတာ္မ်ား, အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး), အဘိဓမၼာသင္ခန္းစာမ်ား, အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား, အသံဖိုင္(Audio)|0 Comments


ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ) – အေျခခံအဘိဓမၼာ တတိယဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ား

သင္တန္း အခ်ိန္ ႏွင့္ ေန႔ရက္ ။ ။ ညန ၇း၃၀ မွ ည ၈း၃၀ နာရီ (တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း)
သင္တန္းေနရာ ။ ။ ဓမၼဥယ်ာဥ္ေက်ာင္း (17 Jalan Sendudok, Sembawang Springs Estate, S769454)
စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို လာေရာက္သင္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။

အခန္း(၇) သမုစၥည္း
အေၾကာင္းအရာ တိုက္ရိုက္နာယူရန္ Download
Lecture 1 (2017-Apr-30) mp3
Lecture 2 (2017-May-7) mp3
12 05, 2017

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အဘိဓမၼာ ဒုတိယဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ား – ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ)

By |May 12th, 2017|ဆရာေတာ္မ်ား, အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး), အဘိဓမၼာသင္ခန္းစာမ်ား, အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား, အသံဖိုင္(Audio)|0 Comments


ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ) – အေျခခံအဘိဓမၼာ ဒုတိယဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ား

သင္တန္း အခ်ိန္ ႏွင့္ ေန႔ရက္ ။ ။ ညန ၆း၀၀ မွ ည ၇း၀၀ နာရီ (တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း)
သင္တန္းေနရာ ။ ။ ဓမၼဥယ်ာဥ္ေက်ာင္း (17 Jalan Sendudok, Sembawang Springs Estate, S769454)
စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို လာေရာက္သင္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။

အခန္း(၆) ရုပ္ပိုင္း
အေၾကာင္းအရာ တိုက္ရိုက္နာယူရန္ Download
Lecture 1 (2017-Mar-26) mp3
Lecture 2 (2017-Apr-2) mp3
Lecture 3 (2017-Apr-9) mp3
Lecture 4 (2017-Apr-23) mp3
Lecture 5 (2017-Apr-30) mp3
Lecture 6 (2017-May-7) mp3
12 05, 2017

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ား – ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ)

By |May 12th, 2017|ဆရာေတာ္မ်ား, အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး), အဘိဓမၼာသင္ခန္းစာမ်ား, အသံဖိုင္(Audio)|0 Comments


ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ) – အေျခခံအဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ား

သင္တန္း အခ်ိန္ ႏွင့္ ေန႔ရက္ ။ ။ ညန ၆း၃၀ မွ ည ၇း၃၀ နာရီ (စေနေန႔တိုင္း)
သင္တန္းေနရာ ။ ။ ဓမၼဥယ်ာဥ္ေက်ာင္း (17 Jalan Sendudok, Sembawang Springs Estate, S769454)
စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို လာေရာက္သင္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။

အခန္း(၁) စိတ္ပိုင္း
အေၾကာင္းအရာ တိုက္ရိုက္နာယူရန္ Download
Lecture 1 (2017-Mar-25) mp3
Lecture 2 (2017-Apr-1) mp3
Lecture 3 (2017-Apr-8) mp3
Lecture 4 (2017-Apr-22) mp3
Lecture 5 (2017-Apr-29) mp3
Lecture 6 (2017-May-6) mp3
23 03, 2017

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး) သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း (updated)

By |March 23rd, 2017|အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး), အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား|0 Comments

ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔

အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး (Abhidhamma Society) မွ ႀကီးမွဴး၍ ေအာက္ပါ အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ားကို မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ့ျဖစ္၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ဖြင့္လွစ္မည့္သင္တန္းမ်ား
(၁) အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး) ပထမဆင့္ ။ ။ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း ညေန ၆း၃၀ နာရီ မွ ၇း၃၀ နာရီအထိ
(၂) အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး) ဒုတိယဆင့္ ။ ။ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ညေန ၆း၀၀ နာရီ မွ ၇း၀၀ နာရီအထိ
(၃) အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး) တတိယဆင့္ ။ ။ ၃၀.၄.၂၀၁၇ မွစ၍အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ညေန ၇း၃၀ နာရီ မွ ၈း၃၀ နာရီအထိ

သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာေတာ္ ။ ။ ဆရာေတာ္ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ)
သင္တန္းေနရာ ။ ။ ဓမၼဥယ်ာဥ္ေက်ာင္း (17 Jalan Sendudok, Sembawang Spings Estate, S 769454)
စာရင္းေပးသြင္းရန္ ။ ။ www.abhidhammasociety.com/reg.htm

သင္တန္းမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္မွ ဓမၼဗ်ဴဟာမွ ျပဳစုထုတ္ေ၀ထားေသာ မွတ္စု ၊ ဆိုရိုးႏွင့္ ဇယားစာအုပ္မ်ား ျဖင့္ တြဲဖက္ကာ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဒါင္းလုပ္ Download မွ Soft Copy မ်ားကို  ရယူထားပါသည္။

၁။ ဓမၼဗ်ဴဟာ အဘိဓမၼာ ပထမ အဆင့္ မွတ္စု(စိတ္ပိုင္း၊ ေစတသိက္ပိုင္း၊ ပကိဏ္းပိုင္း)

၂။ဓမၼဗ်ဴဟာ အဘိဓမၼာ ဒုတိယအဆင့္ မွတ္စု(ဝီထိပိုင္း၊ ဝီထိမုတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္း)

၃။ဓမၼဗ်ဴဟာ အဘိဓမၼာ တတိယအဆင့္ မွတ္စု (သမုပစၥည္းပိုင္း၊ ပစၥည္းပိုင္း၊ ကမၼ႒ာန္းပိုင္း)

၄။ ဓမၼဗ်ဴဟာ အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး) သင္တန္း သၿဂၤဳလ္ကိုးပိုင္း ဇယား

၅။ အဘိဓမၼာ သၿဂဳႋလ္ ကိုးပိုင္း သရုပ္ခြဲနည္းဇယား (ဆိုရိုး)

ဆက္သြယ္ရန္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား
ကိုျမင့္ေဇာ္ – ၉၃၈၇၀၃၃၅ ၊ ကိုလွမိုး – ၉၈၂၃၂၁၆၉ ၊ ကိုကြန္းေဇာ္ – ၉၁၁၄၅၇၀၅၊ ကိုေအးေက်ာ္စိုး – ၉၄၈၈၆၈၇၃၊
မတင္နီလာထြန္း – ၉၂၃၄၉၄၃၅၊ မဇင္မာေအး – ၈၂၄၅၃၇၆၆၊ မမူယာႏြဲ႕ – ၈၁၈၀၀၆၂၀ ၊ မ၀တ္ရည္တင္ – ၉၁၄၅၇၅၇၆

ေမတၱာျဖင့္
လူတိုင္းအတြက္ အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး

20 02, 2017

ျပည္လံုးေအး သဲပံုေစတီပြဲ (ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ) ဖိတ္ၾကားလႊာ

By |February 20th, 2017|သဲပံုေစတီပူေဇာ္ပြဲ|0 Comments

 

အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး (Abhidhamma Society) ၏ ျမန္မာျပည္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပမည့္

ျပည္လံုးေအး သဲပံုေစတီပြဲ (ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ) ဖိတ္ၾကားလႊာ
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
အို သဒၶါၾကည္လင္ပါရမီရွင္ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔
၁။ ကုသိုလ္ႏွင့္ ယွဥ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ တေပါင္းလသဲပံုေစတီပြဲကို ျပန္လည္အသက္၀င္ ေဖာ္ထုတ္ ထိမ္းသိမ္း လက္ဆင့္ကမ္းရန္။
၂။ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ သဲပံုေစတီပူေဇာ္ပြဲ ယဥ္ေက်းမႈ ရွင္သန္ထြန္းကားလာေစရန္။
၃။ သဲပံုေစတီ တည္ရျခင္းေၾကာင့္ ရရွိအပ္ေသာ အက်ိဳးမ်ားကို ရရွိခံစားၾကေစရန္ ဟူေသာ သမၼာဆႏၵ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၆၀ ခု၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ ခု၊ တေပါင္းလျပည့္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၂-၃-၂၀၁၇ တြင္ အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး (Abhidhamma Society) မွ ႀကီးမႉ၍ ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ ကၽြန္းသာေသာင္ဦး ကမ္းႏွဖူးတြင္ ဂဂၤါ၀ါဠဳ သဲစုမက ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္ဗုဒၶ အဆူဆူတို႔အားရည္မွန္း၍… ေမတၲာႏွင့္ကရုဏာ ေစတီေတာ္ႏွစ္ဆူျခံရံလ်က္ တည္ထားမည့္ ျပည္လံုးေအး သဲပံုေစတီပြဲ ကို သူေတာ္ေကာင္း ပါရမီရွင္အေပါင္းတို႔မွ မိမိတို႔ႏိုင္ရာ သဲတစ္ဆုပ္ ေရတစ္ပံုးတို႔ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ တည္ထား ကုသိုလ္ပြားႏိုင္ၾကေစရန္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ သဲပံုေစတီ တည္လိုေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ အေနျဖင့္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေခ်ာင္းသာသို႔ လာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားအား အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းဆက္သြယ္ စာရင္းေပး၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ရန္ကုန္မွ  အတူ လိုက္ပါ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ န၀ကမၼအလွဴေတာ္ေငြမ်ား ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ကုသိုလ္ယူပူေဇာ္ႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း နိဗၺာန္အက်ိဳးေမၽွာ္၍ႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။
ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္ခင္ခ်ိဳ – ၀၉ ၇၉ ၅၇၅၇ ၃၇၉ ၊ ကိုေက်ာ္ဝဏၰ – ၀၉၄၂၀၁၂၀၉၃၆ ၊ ဦးျမင့္သိန္း – ၀၉၂၅၄၃၁၄၁၈၂ ၊ မႏြဲ ့့့့့့့့့ယဥ္ဝင္း – ၀၉၄၂၁၁၀၁၃၈၃ ၊ ကိုစည္သူေအးကို – ၀၉၅၁၁၅၇၁၂ ၊ ကိုသန္းႏိုင္ဦး – ၀၉၄၅၀၀၃၂၉၃၀
ေမတၱာျဖင့္
လူတိုင္းအတြက္ အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး